1

5 Simple Techniques For پروژه زاگرس

News Discuss 
بر اساس ماده ۳ اساسنامه مصوب ۱۳۹۰/۱۱/۱۳ موضوع فعالیت شرکت به شرح ذیل می‌باشد : پاسخ هچنین شایان ذکر است که قیمت امتیاز پروژه زاگرس ابنیه همت مناسب و به‌صرفه است از آن جهت که تعاونی ابنیه همت هنگام خرید اسکلت موردنیاز برای پروژه زاگرس اقدام به دریافت وام کرد https://opensocialfactory.com/story12346123/top-guidelines-of-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D8%B2%D8%A7%DA%AF%D8%B1%D8%B3-%D8%A7%D8%A8%D9%86%DB%8C%D9%87-%D9%87%D9%85%D8%AA

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story